Thursday, 6 April 2017

The Belgian School of the Strange - A Few Notes About Polish Translations

Some material for Polish readers this time. The following is an important note about Polish translations of works forming part of the Belgian School of the Strange (for an introduction to the topic, please see my thread at Thomas Ligotti Online). The following quotes come from an article by Ryszard Siwek - the Polish connoisseur of école belge de l’étrange - entitled "O obecności nieobecnego albo o nieobecności obecnego, czyli o literaturze belgijskich frankofonów w Polsce – próba bilansu" (published in PRACE KOMISJI NEOFILOLOGICZNEJ PAU TOM IX):
"Kolejny autor, Franz Hellens, należy do ważnych postaci w literaturze Belgów. Znany jest przede wszystkim jako czołowy przedstawiciel belgijskiej szkoły niezwykłości (école belge de l’étrange). W jej ramach mieści się realizm fantastyczny. Hellens był jego inicjatorem, teoretykiem i praktykiem. Ale ten nurt w jego pisarstwie zilustrowany został jedynie krótkim utworem w antologii opowiadań belgijskich Znad Skaldy i Mozy z 1983 r. Wcześniej jednak czytelnikowi polskiemu zaproponowano dwa inne oblicza pisarza. Jedno zupełnie marginalne, jako pisarza katolickiego. Poezje Hellensa znalazły się w zbiorze Smak winnic twoich: wybór liryki religijnej Zachodu z 1956 r., a trzy lata później ukazała się jego powieść Nędzarka w tłumaczeniu Danieli Kolendo. Drugie, nieprawdziwe, oblicze dotyczy Hellensa jako poety doby symbolizmu, a to za sprawą antologii Symboliści francuscy."
"Ważnym wydarzeniem wydawniczym 1971 r. jest edycja czternastu sztuk Michela de Ghelderode, w przekładzie Zbigniewa Stolarka, zebranych w tomie Teatr. Twórczość tego autora zaważyła w sposób znaczący na dramacie XX w. i, obok Maeterlincka w XIX w., weszła do kanonu światowego dramatu. Jako dramaturg jest więc znany, praktycznie nieznany pozostaje jako autor opowiadań fantastycznych, które z kolei weszły do kanonu belgijskiej szkoły niezwykłości. Gwoli prawdy dodać należałoby, iż jedno z nich zawarte zostało w przywołanej już antologii opowiadań Znad Skaldy i Mozy, nadto, że w zbiorze reprezentowani są też inni przedstawiciele tej szkoły: wspomniany już F. Hellens, ale też Thomas Owen, Marcel Thiry, Jacques Sternberg, co bynajmniej nie oznacza, że nie zabrakło kilku innych, ważnych jej przedstawicieli czy wręcz klasyków. Trzy opowiadania Sternberga znalazły się też we wspomnianej antologii Wakacje cyborga."

Below is the Polish translation by Anna Dudek of the story "Donatienne et son destin" by Thomas Owen from Le Livre noir des merveilles published in the journal Dekada Literacka (1999 nr. 1 (149)). The contents of this issue are fully available online at http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-1999-nr-1-149.pdf. It is among the very few translations of works by Thomas Owen into Polish, another one of which was published in the above mentioned anthology "Znad Skaldy i Mozy".

2 comments :

  1. Thanks to Slawek for the post and link! old weirdman

    ReplyDelete