Thursday, 6 April 2017

The Belgian School of the Strange - A Few Notes About Polish Translations

Some material for Polish readers this time. The following is an important note about Polish translations of works forming part of the Belgian School of the Strange (for an introduction to the topic, please see my thread at Thomas Ligotti Online). The following quotes come from an article by Ryszard Siwek - the Polish connoisseur of école belge de l’étrange - entitled "O obecności nieobecnego albo o nieobecności obecnego, czyli o literaturze belgijskich frankofonów w Polsce – próba bilansu" (published in PRACE KOMISJI NEOFILOLOGICZNEJ PAU TOM IX):
"Kolejny autor, Franz Hellens, należy do ważnych postaci w literaturze Belgów. Znany jest przede wszystkim jako czołowy przedstawiciel belgijskiej szkoły niezwykłości (école belge de l’étrange). W jej ramach mieści się realizm fantastyczny. Hellens był jego inicjatorem, teoretykiem i praktykiem. Ale ten nurt w jego pisarstwie zilustrowany został jedynie krótkim utworem w antologii opowiadań belgijskich Znad Skaldy i Mozy z 1983 r. Wcześniej jednak czytelnikowi polskiemu zaproponowano dwa inne oblicza pisarza. Jedno zupełnie marginalne, jako pisarza katolickiego. Poezje Hellensa znalazły się w zbiorze Smak winnic twoich: wybór liryki religijnej Zachodu z 1956 r., a trzy lata później ukazała się jego powieść Nędzarka w tłumaczeniu Danieli Kolendo. Drugie, nieprawdziwe, oblicze dotyczy Hellensa jako poety doby symbolizmu, a to za sprawą antologii Symboliści francuscy."